Tuesday, December 27, 2016

2017 = money and a whole lot of other blessings!

50 sequences away from completion. deadline in 24 hours.
kung sana bawat oras, may 2 eksena akong natatapos, mamimeet ko ang deadline

lagi akong ganito. laging may tinik sa utak kapag may deadline na malupit.

pero THINK POSITIVE tayo. lalo na sa panahong ganito.

a finished script = MONEY! moolah! pambayad sa mga dapat bayaran!

bukod sa utang ko sa asawa ko, wala naman akong ibang utang. walang credit cards, walang utang sa ibang tao. except, well, yung hinuhulugang lupa namin. INVESTMENT!

so let's finish this dang script! just breeze through it!

LET'S MAKE MONEY, saffron!! let's go let's go! :-)

sa 2017, BABAHA ANG PERA! i know you're hearing me, universe!